Kontakt børnepsykologen

  Børnepsykologen hos Psykologhuset ReView

  Vi oplever en tiltagende stigning i henvendelser fra forældre, som ønsker metakognitiv behandling af deres børn og unges vanskeligheder. Vi har derfor, i samarbejde med børne,- og ungepsykolog Marie Tolstrup, en anerkendt børnepsykolog i København, fået tilknyttet vores helt egen børne-, og ungepsykolog Line Holm Engedal i klinikken.
  Hos Psykologhuset ReView har vi indtil nu været målrettet og specialiseret i behandling af unge og voksne med Metakognitiv Terapi, men har ikke haft de fornødne kompetencer og viden til at varetag behandling af børn på et specialiseret plan, der imødekommer klinikkens krav til høj faglighed og etik.
  For at sikre høj faglighed og gode resultater, har vi indgået et tæt samarbejde med børnepsykolog Marie Tolstrup, som vil supervisere og støtte Lines i sin rolle som psykologisk konsulent hos ReView, da vi mener, at det er vigtigt at give børn og deres forældre samme kompetente behandling, som vi allerede kan tilbyde de voksne.
  Line har bred erfaring med udredning og behandling af vanskeligheder hos børn og unge, hvilket hun har opnået gennem mere end 10 år som psykolog ansat i kommunalt regi. Hun har herigennem ydet metakognitiv behandling, såvel som kognitiv adfærdsterapeutisk behandling, igennem individuelle samtaleforløb samt i gruppe. Line har stor erfaring med behandling af angst og skolevægring hos børn, vejledningsforløb med forældre og skolepersonale, samt udarbejdelse af psykologiske undersøgelser, vurdering og udtalelser, så vi er helt trygge ved – og meget stolte af – at have hende som en del af vores kompetente behandlerteam.

  Behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge i Aarhus

  Der er kommet en stigning i henvendelser fra forældre, hvis børn eller unge lider af angst, OCD og tristhed, og mange børn har svært ved at trives ordentligt i deres dagligdag. Dette kan over tid få mange og store konsekvenser for barnet, og det er derfor vigtigt, at vi får afklaret dit barns symptomer, så vi kan målrette den bedst mulige behandling.
  Det gode er nemlig, at angst, OCD og tristhed hos børn kan behandles!
  For at tilbyde den bedst mulige behandling er det dog vigtigt at afklare præcis hvilke udfordringer, der ligger bag dit barn vanskeligheder.

  
Metoder

  Hos Psykologhuset ReView arbejder vi evidensbaseret. Det betyder, at vi kun benytter behandlingsmetoder, som er påvist at kunne behandle de vanskeligheder, som dit barn udfordres af.
  Som et psykologhus specialiseret i den metakognitive behandlingsmetode, vil vores udgangspunkt være metakognitivt. Vi vil dog også være opmærksomme på, hvorvidt dit barns vanskeligheder, bedre kan behandles ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsramme.
  Den bedst egnede behandlingsmetode til dit barns vanskeligheder, vi vurderer til den første samtale, hvor I forældre og jeres barn, møder til en udredning. Her taler børnepsykologen med jer alle samlet, såvel som forældre og barn hver for sig, inden den endelige behandlingsplan tilrettelægges.

  
Ydelser til børn og unge

  Undersøgelse, udredning og tilbagemelding (2 timer)
  For at kunne tilrettelægge og tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb, laver vi altid en grundig vurdering af barnets problematik. Der benyttes relevante spørgeskemaer og et klinisk interview, for bedst muligt at afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, samt graden deraf.
  Direkte efter udredningen gives en tilbagemelding med fokus på forståelse af de givne vanskeligheder samt anbefaling af videre forløb.

  
Afklarende samtale (1 time)

  I nogle tilfælde vil en afklarende samtale være nødvendig, før der påbegyndes en undersøgelse/udredning eller et behandlingsforløb. I løbet af denne samtale vurderes det, hvorvidt den givne problematik er noget, som vi kan behandle hos os.
  Individuel behandling (45 minutter)
  De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede problematik. Generelt kan man forvente at et behandlingsforløb strækker sig over 6-12 ugentlige samtaler. Igennem forløbet vurderes effekten og behovet løbende og forløbet tilpasses i længde og indhold, når dette findes nødvendigt.

  Forældresamtaler samt forældrerådgivningsforløb (1 time)
  I behandlingen af barnet/den unge højner forældresamtaler ofte behandlingsudbyttet. Vi anbefaler derfor ofte 1-2 forældresamtaler undervejs i forløbet. Her benytter vi samtalerne til at vejlede og guide i forhold til den givne problematik. Vi svarer på spørgsmål og afdækker eventuel adfærd hos barnet og forældrene, som kan være med til at vedligeholde eller forstærke de beskrevne vanskeligheder.
  Vi varetager også forældrerådgivningsforløb, hvis du som forældrene ønsker en mere målrettet indsats i forhold til dit/jeres forældreskab. Her er fokuserer vi typisk på, hvordan man som forældre kan skabe faste rammer og struktur omkring barnet i en ofte krævende og travl hverdag, uden at man går på kompromis med den tryghed og kærlighed, som vi som forældre aldrig skal gå på kompromis med.

  Familieterapi (75 minutter)
  I behandlingen af barnets/den unges problematik, kan familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

  Udtalelse
  Efter endt udredning eller behandlingsforløbet, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, det samlede behandlingsforløb samt indtryk og anbefalinger til det videre forløb. Dette kan eksempelvis videregives til relevant skole-, og/eller støtteinstans samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

  Erhvervspsykolog