Book en samtale her

Du/I kan allerede nu booke en samtale hos mig

via mit online bookingsystem.

Jeg ser frem til at møde dig.

Mange hilsner børne- og ungepsykolog Line Engedal

Book en tid

Børnepsykologen hos Psykologhuset ReView

Hos Psykologhuset ReView er vi optagede af, at børn- og unge skal behandles af fagpersoner med specialviden indenfor netop børne- og ungeområdet. Vi har derfor tilknyttet en specialuddannet børne- og ungepsykolog, Line Holm Engedal til vores klinik.

Line indgår i løbende supervision og efteruddannelse, så vi sikre os, at hun har de fornødne kompetencer og viden til at varetag behandling af børn på et specialiseret plan, der imødekommer klinikkens krav til høj faglighed og etik.

Line har en bred erfaring med udredning og behandling af vanskeligheder hos børn og unge, hvilket hun har opnået gennem mere end 10 år som psykolog indenfor børne- og ungeområdet. Hun varetager individuelle samtaleforløb samt behandling i grupper og har derudover stor erfaring med vejledningsforløb med forældre og skolepersonale. Line er ligeledes specialiseret i udarbejdelse af psykologiske undersøgelser, vurdering og udtalelser.

Behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge i Aarhus

Der ses en stigning i henvendelser fra forældre, hvis barn eller unge lider af angst, OCD og tristhed, og mange børn har svært ved at trives ordentligt i deres dagligdag. Dette kan over tid få mange og store konsekvenser for barnet, og det er derfor vigtigt, at vi får afklaret dit barns symptomer, så vi kan målrette den bedst mulige behandling.
Det gode er nemlig, at angst, OCD og tristhed hos børn kan behandles!
For at tilbyde den bedst mulige behandling er det dog vigtigt at afklare præcis hvilke udfordringer, der ligger bag dit barn vanskeligheder.


Metoder

Hos Psykologhuset ReView arbejder vi evidensbaseret. Det betyder, at vi kun benytter behandlingsmetoder, som er påvist at kunne behandle de vanskeligheder, som dit barn udfordres af. Typisk vil vi benytte kognitiv eller metakognitiv terapi, da disse behandlingsmetoder viser gode resultater i behandlingen af børn og unge.

Den bedst egnede behandlingsmetode til dit barns vanskeligheder, vurderer vi til den første undersøgende samtale, hvor I forældre og jeres barn, kommer ind til en udredende samtale. Her taler børnepsykologen med jer alle samlet, såvel som forældre og barn hver for sig, inden den endelige behandlingsplan tilrettelægges.


Ydelser til børn og unge

Undersøgelse, udredning og tilbagemelding (2 timer)
For at kunne tilrettelægge og tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb, laver vi altid en grundig vurdering af barnets problematik. Der benyttes relevante spørgeskemaer og et klinisk interview, for bedst muligt at afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, samt graden deraf.
Direkte efter udredningen gives en tilbagemelding med fokus på forståelse af de givne vanskeligheder samt anbefaling af videre forløb.


Afklarende samtale (75 min)

Hos ReView indleder vi altid et forløb med en afklarende samtale, hvor vi bl.a. laver en screening af den pågældende problemstilling ud fra udvalgte dele af et klinisk interview (samtale) samt indsamling af relevante oplysninger vedrørende barnets udvikling. Til denne samtale vil vi ligesom ved den undersøgende samtale udover at tale med barnet/den unge ligeledes tale kort med dig/jer som forældre.

Den afklarende samtale kan anvendes før opstart af forløb omkring en relativ afgrænset problemstilling samt med børn/unge, som er i stand til selv at beskrive oplevelsen af den givne problematik. I direkte forlængelse af samtalen gives en tilbagemelding til jer alle med fokus på forståelse af den givne problemstilling samt anbefaling af videre forløb.

Forældresamtaler samt forældrerådgivningsforløb (1 time)
I behandlingen af barnet/den unge højner forældresamtaler ofte behandlingsudbyttet. Vi anbefaler derfor ofte 1-2 forældresamtaler undervejs i forløbet. Her benytter vi samtalerne til at vejlede og guide i forhold til den givne problematik. Vi svarer på spørgsmål og afdækker eventuel adfærd hos barnet og forældrene, som kan være med til at vedligeholde eller forstærke de beskrevne vanskeligheder.
Vi varetager også forældrerådgivningsforløb, hvis du som forældrene ønsker en mere målrettet indsats i forhold til dit/jeres forældreskab. Her er fokuserer vi typisk på, hvordan man som forældre kan skabe faste rammer og struktur omkring barnet i en ofte krævende og travl hverdag, uden at man går på kompromis med den tryghed og kærlighed, som vi som forældre aldrig skal gå på kompromis med.

Familieterapi (75 minutter)
I behandlingen af barnets/den unges problematik, kan familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

Udtalelse
Efter endt udredning eller behandlingsforløbet, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, det samlede behandlingsforløb samt indtryk og anbefalinger til det videre forløb. Dette kan eksempelvis videregives til relevant skole-, og/eller støtteinstans samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

Erhvervspsykolog