Supervision – en fælles indsats & et fælles udbytte

I en travl hverdag kan det på mange arbejdspladser være svært at finde tid og rum til at dele viden, erfaringer og udfordringer med eksempelvis borgere og pårørende. Derfor kan tilgange og rutiner være meget forskellige, hvilket kan medføre frustrationer og uenigheder i medarbejdergruppen.

Hos ReView tror vi på, at vidensdeling og erfaringsudveksling mellem medarbejdere er medvirkende til optimere og kvalitetssikre arbejdsgange samt øge kommunikation og trivsel på arbejdspladsen. Derfor har vi i supervision fokus på både den konkrete opgave – herunder udveksling af viden og erfaringer – men samtidig også på, hvordan opgaven påvirker den enkelte og arbejdsmiljøet som et hele.

Supervision er en særdeles effektiv og samtidig omkostningslav indsats, der medvirker til optimering af arbejdsgange, et bedre samarbejde og en højere trivsel – herunder reduktion af frustrationer og eventuelt stress hos den enkelte medarbejder.

For ønske om mere information og sparring i forhold til konkrete udfordringer kontakt venligst psykolog Jane Dyhr Johansen.

Stress og mistrivsel

Samtaleforløb og ledelsessparring

Læs mere
Læs mere om Psykolog Jane Dyhr Johansen
Læs mere