Autoriseret børne- og ungepsykolog

Line Engedal

Kort om mig

Mit navn er Line og jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Jeg er autoriseret af psykolognævnet i 2014 og er i gang med min specialistuddannelse i psykoterapi med børn.

Siden jeg blev færdiguddannet som psykolog, har jeg opnået en bred og alsidig erfaring som børnepsykolog. Jeg har arbejdet i PPR i en lang årrække og har hermed solid erfaring med hhv. udredning og undersøgelse af børn og unge samt de pædagogiske miljøer, de indgår i – ikke mindst pædagogisk psykologisk vejledning og supervision på baggrund heraf.

Jeg har de sidste 5 år af mit arbejdsliv haft specialiserede behandlingsopgaver med børn med angst, OCD, nedtrykthed og skolevægring, hvilket derfor er en af mine kernekompetencer. Behandlingen tager typisk udgangspunkt den metakognitive (MCT) eller kognitivt adfærdsterapeutiske metode (KAT). Herunder har jeg tidligere arbejdet en del med Cool Kids programmet.

I mit arbejde i PPR har jeg ligeledes opnået stor erfaring med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, ADHD, indlæringsvanskeligheder samt belastnings- og tilpasningsreaktioner og jeg har derfor den specialiserede viden, som er nødvendig, for at tilpasse behandlingen af angst, OCD og depressive symptomer til børn og unge med netop disse udfordringer.

Jeg har desuden arbejdet en del med behandling af børn, der lever med fysisk smerte og ubehag, som lægerne enten ikke han finde en fysisk årsag til eller ikke kan gøre mere for at smertelindre/afhjælpe. Her kan jeg støtte børn, unge og deres familie i arbejdet hen imod at leve det liv, de gerne vil, på trods.

Jeg er meget optaget af at dygtiggøre mig og af altid at følge med i den nyeste viden. Jeg har bl.a. deltaget i specialiserede kurser omkring metakognitiv terapi med børn og modtager tæt supervision af børn- og ungepsykolog Marie Tolstrup, som har særlig uddannelse og erfaring på området.

Herudover har jeg løbende været på kurser og modtaget specialiseret supervision i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge.

Kort om mig som psykolog

Som psykolog er jeg optaget af at møde børn, unge og forældre med anerkendelse, nysgerrighed og respekt. Jeg tager altid udgangspunkt i jeres oplevelser og erfaringer og bidrager med min faglighed, erfaring og viden, således at vi sammen kan skabe forandring og øget trivsel.

Jeg er optaget af at give tilpasset og konkret hjælp, som kan omsættes og anvendes i jeres hverdag med det samme. Jeg inddrager dermed også konkret træning og konkrete øvelser i terapien (både med børn, unge og forældre), som igangsætter forandring i jeres hverdag.

Du skal være opmærksom på, at jeg har fravalgt at samarbejde med diverse netværk. Det betyder, at jeg kun tager imod sundhedsforsikringer, hvis de kan indberettes igennem  “Sygeforsikingen Danmark” eller giver mulighed for, at du betaler sessionerne løbende hos mig og selv afregner med dit forsikringsselskab.

Du skal også være opmærksom på, at jeg desværre ikke tager imod henvisning fra lægen.

Jeg ser frem til at møde jer og jeres børn.

Kontaktoplysninger:
Telefonnummer: 52 16 94 06
Adresse: Truevej 11, 8220 Brabrand
E-mail: line@re-view.dk

Hvordan foregår en samtale hos os?
Læs mere