Autoriseret Psykolog

Dorte Fløe Lemming

 

Kort om mig

Mit navn er Dorte, og jeg er uddannet Cand.psych. fra Aarhus Universitet. Derudover er jeg i gang med min specialistuddannelse og har en certificering som Metakognitiv terapeut, Level II. Jeg har siden august 2015 været selvstændig på fuld tid og er medstifter af Psykologhuset ReView.

Jeg arbejder primært med Metakognitiv terapi (MCT), og vælger du et forløb hos mig, vil du bliver introduceret til denne form for terapi. Det skyldes, at jeg er blevet så glad for – og dygtig til – terapiformen, at det igennem de sidste 4 år er blevet den eneste form for terapi, jeg laver. Og jeg ser rigtig gode resultater..

Da det er vigtigt for mig, fortsat at udvikle mig som psykolog, deltager jeg løbende i kurser og efteruddannelser. Derudover får jeg supervision på mine terapiforløb og opdaterer mig løbende på den nyeste forskning indenfor bl.a. Metakognitiv terapi. Jeg har ligeledes sagt ja til at være supervisor på den Metakognitive uddannelse i København under Adrian Wells, som er hjernen bag Metakognitiv terapi.

Jeg har i flere år arbejdet med både terapi og undervisning i forskelligt regi. Særligt har jeg via job i det kommunale system, arbejdet meget med stress, angst, belastningsreaktioner og depression hos sygemeldte borgere, og har fået en god indsigt i de udfordringer, man oplever som langtidssygemeldt. De senere år har jeg som privatpraktiserende beskæftiget mig med en bredere vifte af problemstillinger men har valgt, særligt at dygtiggøre mig indenfor behandling af angstproblematikker, herunder generaliseret angst, helbredsangst og ocd, stress, depression samt krise- og traumereaktioner. Derudover arbejder jeg også ofte med selvværdsudfordringer og overtænkning omkring eget værd i relation til andre.

Som psykolog er jeg optaget af at gøre terapien relevant for dig som klient, og derfor vægter jeg en stor grad af samarbejde og feedback. Jeg vil som udgangspunkt altid starte med Metakognitiv terapi, da denne terapiform ofte skaber hurtig lindring. Det er dog vigtigt at understrege, at jeg altid forsøger at sammensætte et behandlingsforløb, der giver mest mulig mening for dig, så du hele tiden er motiveret for at arbejde for forandring og udvikling – I sidste ende er det jo dig, der skal skabe ændringerne i dit liv. Jeg kan kun lede dig på vej, støtte og motivere.

Jeg glæder mig til at møde dig  🙂

OBS:  Du skal være opmærksom på, at jeg har fravalgt at samarbejde med diverse netværk. Det betyder, at jeg kun tager imod sundhedsforsikringer, hvis de kan indberettes igennem  “Sygeforsikingen Danmark” eller giver mulighed for, at du betaler sessionerne løbende hos mig og selv afregner med dit forsikringsselskab.

Du skal også være opmærksom på, at jeg desværre ikke tager imod henvisning fra lægen.

Læs mine anbefalinger.

Kontaktoplysninger:
Telefonnummer:  31 68 80 60
Adresse:  Truevej 11, st. 8220 Brabrand
E-mail: dorte@re-view.dk

Hvordan foregår en samtale hos os?
Læs mere