Autoriseret Psykolog

Edna Esager

Book en samtale her
 

Du kan allerede nu booke en samtale i min kalender 

via mit online bookingsystem herunder.

 Jeg ser frem til at møde dig!

Book en tid

Kort om mig

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har solid erfaring med en bred vifte af psykologiske problemstillinger, herunder depression, angst og stressrelaterede tilstande men også akut krise, tab, sorg og alvorlig sygdom, herunder pårørendes alvorlige sygdom. Jeg har ligeledes arbejdet både individuelt og i grupper med efterfødselsreaktioner. Herudover har jeg i en årrække haft særlig fokus på psykologiske følgevirkninger ved kroniske komplekse smerter. Jeg deltager løbende i kurser, efteruddannelsesforløb og supervision.

Udgangspunkt

Vi undgår ikke, at livet udsætter os for vanskelige perioder, udfordringer, tab eller svære oplevelser. Ofte favner vi dem og gennemlever dem – enten på egen hånd eller ved hjælp fra familie og venner. Synes udfordringerne for svære og uoverskuelige, tabet for stort at bære, synes spekulationer og bekymringer at tage over og skabe barrierer for ’det liv eller den retning, vi ønsker’, kan det være en rigtig god ide at opsøge professionel hjælp. Min fornemmeste opgave er i samarbejde med dig at hjælpe dig til at genvinde fodfæste, være i smerten og / eller opnå indsigt i og bryde fastlåste tanke- og handlemønstre med større handlefrihed, øget livskvalitet og trivsel til følge. Ikke alle problemer eller udfordringer kan helt fjernes, men de kan arbejdes med, således at du fremadrettet oplever at håndtere eller ’være med’ dem på en anden og for dig bedre måde.

Tilgang

Du vil blive mødt med respekt, ligeværd og nærvær. Tryghed og tillid er en forudsætning for åbenhed og mod til at skabe de ændringer, du ønsker og/eller mod til at være i det, der er svært. Jeg arbejder som udgangspunkt ud fra en kognitiv referenceramme, her Metakognitiv Terapi (MCT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT), men er også uddannet indenfor den psykodynamiske og tilknytningsteoretiske forståelsesramme.
Vi vil tage afsæt i et ’her og nu’, og behandlingen tilpasses naturligvis med respekt for dig, dine ønsker og problemstillinger og evalueres løbende.

Du skal være opmærksom på, at jeg har fravalgt at samarbejde med diverse netværk. Det betyder, at jeg kun tager imod sundhedsforsikringer, hvis de kan indberettes igennem  “Sygeforsikingen Danmark” eller giver mulighed for, at du betaler sessionerne løbende hos mig og selv afregner med dit forsikringsselskab.

Du skal også være opmærksom på, at jeg desværre ikke tager imod henvisning fra lægen.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Kontaktoplysninger:
Telefonnummer: 23 28 93 03
Adresse: Truevej 11, st. 8220 Brabrand
E-mail: edna@re-view.dk

Hvordan foregår en samtale hos os?
Læs mere