Psykolog og Phd

Ina Skyt

Kort om mig

Mit navn er Ina, og jeg er uddannet cand.psych., ph.d., fra Aarhus Universitet. Jeg har siden marts 2019 været tilknyttet Psykologhuset ReView. Derudover er jeg ansat som psykolog på kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Udover det terapeutisk arbejde har jeg i en årrække beskæftiget mig med forskning, og har været tilknyttet forskningsprojekter på blandt andet Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Kræftafdelingen og Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital, samt Harvard Medical School, USA.

Jeg har flere års terapeutisk erfaring, særligt indenfor tilgangene metakognitiv terapi og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Jeg har beskæftiget mig med et bredt udvalg af problemstillinger, men er særligt specialiseret indenfor behandling af angst, depression, livskriser, lavt selvværd og kronisk sygdom, herunder kroniske smerter.

Fra mit arbejde på kræftafdelingen har jeg især erfaring med at hjælpe patienter, der lider af angst for tilbagefald af kræft. I dette arbejde arbejder jeg ud fra en metakognitiv tilgang, og jeg er trænet i metoden Conquer Fear, der har til formål at reducere angst for tilbagefald.

Endelig har jeg erfaring i arbejdet med mennesker, der er vokset op i en familie med misbrug, og har brug for hjælp til at finde fodfæste i livet efter en kaotisk og usikker opvækst.

Jeg vægter min faglighed højt, og for at udvikle og dygtiggøre mig som psykolog, deltager jeg i kurser, workshops og efteruddannelser, og modtager løbende supervision på mit terapeutiske arbejde. Derudover holder jeg mig opdateret på den nyeste psykologiske forskning gennem deltagelse på nationale og internationale konferencer.

Som psykolog er jeg optaget af at støtte dig til et bedre og mere meningsfuldt liv, med mere ro og færre bekymringer. Jeg tror på, at det bedste og mest udviklende terapeutiske forløb er baseret på et tæt samarbejde mellem dig som klient, med din specialiserede viden om dit liv og din situation, og mig som psykolog. Derfor vægter jeg en stor grad af samarbejde, og jeg arbejder ud fra den terapeutiske tilgang, der passer bedst til dine ønsker og behov, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for udvikling og trivsel. Således vil vi nogle gange arbejde med de problemstillinger, du befinder dig i nu og her, mens vi andre gange vil gå tilbage og undersøge nogle af de erfaringer, du har med dig i bagagen og indflydelsen heraf på din nuværende trivsel. En grundsten i mit arbejde er desuden at skabe en varm, empatisk og tillidsfuld relation, da jeg tror på, at udvikling og trivsel sker i relation til andre.

Kontaktoplysninger:
Telefonnummer: 30 39 97 33
Adresse: Truevej 11, st. 8220 Brabrand
E-mail: Ina@re-view.dk

Hvordan foregår en samtale hos os?
Læs mere