Priser – voksen

Individuel samtale — á 55 – 60 min:1100 DKK

Individuel supervision — á 60 min:1250 DkK

Individuel samtale via Skype — á 55 – 60 min:1100 DKK

 

Priser – børn og unge

Undersøgelse og tilbagemelding — á 120 min:2600 DKK

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der altid en grundig udredning af barnets/den unges problematik. Dette gøres for at afdække og afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, såvel som graden deraf, således at vi kan tilbyde og tilrettelægge den bedst mulige behandling. Vi vil derfor bede barnet og forældre udfylde relevante spørgeskemaer, samt blive udredt ved brug af et klinisk interview. Direkte efter udredningen, følger en tilbagemelding hvor fokus er på forståelsen af de givne vanskeligheder, samt anbefaling af videre forløb.

Forældresamtale — á 60 min:1300 DKK

I behandlingen af barnet/den unge, giver det ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs. Her bruges samtalerne til at vejlede, og guide i forhold til den givne problematik, samt svare på spørgsmål og afklare samt afdække adfærd som evt. kan være med til at vedligeholde eller forstærke de givne vanskeligheder. 
Vi varetager også flere forløb, hvor forældre ønsker en målrettet indsats, i forhold til deres forældreskab. Her er fokus ofte på hvordan man som forældre kan skabe faste rammer og struktur omkring barnet, i en ofte krævende og travl hverdag, uden at man går på kompromis med den tryghed og kærlighed som der ikke skal gås på kompromis med.

Afklarende samtale — á 60 min:1300 DkK

I nogle tilfælde er en afklarende samtale nødvendig, før vi enten påbegynder en undersøgelse/udredning, eller et behandlingsforløb. I løbet af denne samtale vil vi vurdere, hvorvidt den givne problematik er noget som vi kan behandle.

Familieterapi — á 75 min:1625 DKK

I behandlingen af barnets/den unges problematik, vil familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

Individuel behandling — á 45 min:1100 DkK

De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede problematik. Man skal generelt forvente at en behandling strækker sig over 6-12 ugentlige terapisessioner.

Udtalelse 1300 DKK

Efter endt udredning eller et behandlingsforløb, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, samlet forløb samt indtryk og videre anbefalinger og kan benyttes til relevant skole-, og/eller støtteinstans, samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

Tilskud

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du, som voksen, få tilskud på 300 kr. pr. session ved individuel terapi. Ved gruppeforløb gives et tilskud på 1200 kr pr forløb. Vi indberetter selvfølgelig samtalerne for dig.

Har du en privat sundhedsforsikring, der tillader frit valg af psykolog, så kan du også komme til samtale hos os. Husk da at lav en aftale omkring forløbet med dit forsikringsselskab forud for første aftale. Dækker dit forsikringsselskab ikke det fulde beløb, dækker du selv det resterende beløb. Du skal være opmærksom på, at vi i klinikken har fravalgt at samarbejde med diverse netværk.

Afbudsregler

Du kan melde afbud indtil kl 12.00 dagen før din samtale (også om søndagen). Dette kan du gøre via sms, opkald eller e-mail. Melder du afbud efter kl 12.00 eller glemmer du at komme, opkræves fuld betaling for tiden.

OBS! Vi tager ikke imod henvisning fra lægen