Familieterapi

I behandlingen af barnets/den unges problematik vil vi hos ReView ind imellem anbefale familieterapi som et supplement til dit barns behandlingsforløb. Her er typisk fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

Vi vil altid møde jer som forældre med respekt for, at I kender jeres barn bedst og har størst erfaring med, hvordan jeres barn trives og handler i hverdagen. Vi forholder os nysgerrigt og anerkendende til jeres forståelse og kobler en psykologfaglig viden på ud fra den givne problemstilling, således at vi sammen skaber forandring og udvikling for jeres barn. Vi vil ligeledes i samtalen med barnet eller den unge opnå en øget forståelse af hans/hendes perspektiv, som kan bidrage til justeringer og tilpasninger i jeres familie.

Forældresamtaler og rådgivning
Læs mere
Individuel behandling af børn og unge
Læs mere