Forældresamtaler

I behandlingen af barnet/den unge, højner forældresamtaler ofte behandlingsudbyttet. Vi anbefaler derfor ofte 1-2 forældresamtaler undervejs i forløbet. Her benytter vi samtalerne til at vejlede og guide i forhold til den givne problematik, samt svare på spørgsmål og afklare/ afdække adfærd, som kan være med til at vedligeholde eller forstærke de beskrevne vanskeligheder.

Forældrerådgivningsforløb

Forældrerådgivningsforløb er et forløb til forældre, der ønsker en mere målrettet indsats og sparring i forhold til deres forældreskab. Fokus vil ofte være rettet imod, hvordan man som forældre kan skabe faste rammer og struktur omkring barnet, i en ofte krævende og travl hverdag, uden at man går på kompromis med den tryghed og kærlighed, som vi som forældre aldrig bør gå på kompromis med. Forløbet tilrettelægges dog efter behov og efter ønsker fra forældrene.

Undersøgelse, udredning og tilbagemelding
Læs mere
Udtalelse
Læs mere