Forældresamtaler

I behandlingsforløbet af dit barn erfarer vi hos ReView, at forældresamtaler ofte højner behandlingsudbyttet. Dette skyldes, at vi under forældresamtalerne vil vejlede og guide dig/jer i forhold til den problematik, som dit barn kæmper med – herunder blandt andet svare på spørgsmål og afklare/ afdække jeres adfærd omkring barnet/den unge. Vi vil derfor hjælpe jer med at blive opmærksomme på, hvad I gør, som støtter dit barn/den unge samt adfærd som utilsigtet kan være med til at vedligeholde eller i værste fald forstærke de oplevede vanskeligheder.

Vi vil altid møde jer som forældre med respekt for, at I kender jeres barn bedst og har størst erfaring med, hvordan jeres barn handler i hverdagen. Vi forholder os nysgerrigt og anerkendende til jeres forståelse og kobler en psykologfaglig viden om den givne problemstilling herpå, således at vi sammen skaber forandring og udvikling for jeres barn.

Vi anbefaler ofte 1-2 forældresamtaler undervejs i behandlingsforløbet af dit barn.

Forældrerådgivningsforløb

Som forældre er det benhårdt, når vores børn ikke trives og frustrerende, når vi ikke aner vores levende råd i forhold til, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt. Forældrerådgivningsforløbet er derfor til forældre, der ønsker en mere målrettet indsats og sparring i forhold til deres forældreskab. Fokus vil ofte være rettet mod, hvordan man som forældre kan skabe meningsfulde rammer og struktur omkring barnet, som kan støtte og aflaste både barn og familie i en ofte krævende og travl hverdag. Eller fokus kan være på, hvordan du som forældre kan skærpe dit blik på, hvad dit barn inviterer til og har brug for. Mange forældre kan ligeledes have brug for sparring i forhold til forebyggelse samt nedregulerende støtte i konfliktsituationer.

Forløbet tilrettelægges selvfølgelig efter behov og efter ønsker fra forældrene.

Undersøgelse, udredning og tilbagemelding
Læs mere
Udtalelse
Læs mere