Undersøgelse, udredning og tilbagemelding

For at kunne tilrettelægge og tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb, laver vi altid en grundig vurdering af barnets/den unges problematik.

Til dette benytter vi relevante spørgeskemaer og et klinisk interview (en samtale) for bedst muligt at afklare barnets/den unges vanskeligheder og udfordringer samt graden deraf. Vi vil tale med jer alle samlet, såvel som forældre og barn hver for sig.

I direkte forlængelse af udredningen gives en tilbagemelding jer alle med fokus på forståelse af de givne vanskeligheder samt anbefaling af videre forløb.

Til denne proces afsættes 2 timer.

Forældresamtaler og rådgiving

Læs mere

Individuel behandling af børn og unge

Læs mere