Udtalelse og anbefaling af det videre forløb

Efter endt udredning eller behandlingsforløb vil det til tider være relevant med en udtalelse.

Denne udtalelse beskriver de identificerede udfordringer barnet eller den unge har, det samlede forløb hos os samt psykologens indtryk. Den vil også beskrive vores anbefalinger af et evt videre forløb og kan med fordel videregives til relevant skole-, og/eller støtteinstanser samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

Undersøgelse, udredning og tilbagemelding
Læs mere
Familieterapi
Læs mere