Undersøgelse og tilbagemelding

–  Anbefales ved uklar problematik

 

Hos ReView sætter vi en stor ære i at kunne tilrettelægge og tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb til dit barn, og derfor laver vi altid en grundig vurdering af barnets/den unges problematik. En undersøgelse med efterfølgende mundtlig tilbagemelding tilbydes i de situationer, hvor I som forældre henvender jer, fordi I er bekymret for jeres barn trivsel/udvikling uden at vide, hvad barnets udfordringer udspringer af og eventuelt er et udtryk for. En undersøgelse er derfor typisk særlig relevant, hvis I ikke tidligere har haft kontakt til det offentlige eller private behandlingssystem og er i tvivl om, hvad næste skridt er.

For at lave en grundig vurdering af dit barns trivsel/udvikling benytter vi et klinisk interview (en samtale) for bedst muligt at afklare barnets/den unges vanskeligheder og udfordringer samt graden deraf. Vi vil tale med jer alle samlet, såvel som forældre og barn hver for sig. Vi har derudover mulighed for at inddrage supplerende spørgeskemaer, hvis dette vurderes relevant.

I direkte forlængelse af udredningen gives en tilbagemelding til jer som som forældre samt barnet/den unge med fokus på en dybere forståelse af de givne vanskeligheder samt anbefalinger til et videre forløb – enten i ReView regi eller i et andet regi.

Til undersøgelse og tilbagemelding afsættes i alt 2 timer.

Forældresamtaler og rådgiving
Læs mere
Individuel behandling af børn og unge
Læs mere