Undersøgelse og tilbagemelding

For at kunne tilrettelægge og tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb, laver vi altid en grundig vurdering af barnets/den unges problematik.

Til dette benytter vi et klinisk interview (en samtale) for bedst muligt at afklare barnets/den unges vanskeligheder og udfordringer samt graden deraf. Vi vil tale med jer alle samlet, såvel som forældre og barn hver for sig. Vi har derudover mulighed for at inddrage supplerende spørgeskemaer, hvis dette vurderes relevant.

I direkte forlængelse af udredningen gives en tilbagemelding jer alle med fokus på forståelse af de givne vanskeligheder samt anbefaling af videre forløb.

Til denne proces afsættes 2 timer.

Forældresamtaler og rådgiving
Læs mere
Individuel behandling af børn og unge
Læs mere