Kontakt os på tlf. 93 94 25 30

Vi har telefontid mandag, onsdag og fredag fra kl 9.30 – 11.30.

Ringer du udenfor vores åbningstid så læg en besked – så ringer vi dig op!

Du kan også kontakte os herunder:

  Intensiv dynamisk terapi og coaching

  Intensiv dynamisk coaching/Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er en relativ ny metode i danske sammenhænge, men terapiformen har i flere udenlandske studier vist sig særdeles effektiv i behandlingen af psykiske og psykosomatiske lidelser samt mistrivsel generelt – så som eksempelvis mistrivsel i parforholdet eller på arbejdspladsen.

  Hos os bygger intensiv dynamisk coaching/ISTDP på etableringen af samarbejdet mellem dig og psykologen, hvor denne relation netop vil være værktøjet til at udforske og udfordre de vanskeligheder, du oplever i relation til andre – eksempelvis usikkerhed/lavt selvværd, selvbebrejdelser, behagesyge, hidsighed mm. Vi vil sammen identificere og bevidstliggøre de mekanismer, vaner, mønstre mm., som du ubevidst bruger på en selvhæmmende og/eller selvskadende måde, og som medfører personlig lidelse i større eller mindre grad.

  I terapien/coachingsamtalerne vil vi sammen rette fokus mod, hvad målet med samtalerne er, og hvad der står i vejen for, at du får dine behov/ønsker opfyldt og når dine mål. Du vil opnå en større selvindsigt og styrke din evne til at kunne rumme og håndtere dine egne følelser og reaktioner på en hensigtsmæssig måde, således at du lever i overensstemmelse med dine ønsker og behov – Eksempelvis at være i et parforhold uden at miste dig selv, at sætte grænser i arbejdslivet uden at vende eventuel modgang indad og blive opgivende/depressiv, at lære at håndtere hidsighed/temperament således, at du ikke skræmmer dine omgivelser væk og samtidig holder fast i dig selv mm.

  Hvis du ønsker mere information eller har spørgsmål i forhold til en konkret problemstilling kontakt venligst psykolog Jane Dyhr Johansen.

  Stress
  Læs mere
  Hvordan foregår en samtale hos os?
  Læs mere