Kontakt os på tlf. 93 94 25 30

Vi har telefontid mandag, onsdag og fredag fra kl 9.30 – 11.30.
Ringer du udenfor vores åbningstid så læg en besked – så ringer vi dig op!
Du kan også kontakte os herunder:

  Metakognitiv terapi i Aarhus

  Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere, men veldokumenteret terapiform til behandling af angst, herunder generaliseret angst, social angst samt OCD, depression, stress og PTSD. Metakognitiv terapi er baseret på en antagelse om, at bekymring og grubleri/rumination begge er processer, der skaber følelsesmæssige udfordringer, fysisk ubehag og mistrivsel, og hvorfor der er i behandlingen med Metakognitiv terapi vil være fokus på at nedbringe disse former for tænkning.

  Hos Psykologhuset ReView arbejder vi alle med metakognitiv terapi og har alle specialviden og uddannelse inden for dette felt.
  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig med metakognitiv terapi i Aarhus.

  Metakognitiv terapi er baseret på forskning

  Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og metode, der er baseret på forskning. Den tager udgangspunkt i forskning som viser, at mennesker med eksempelvis angst eller depression fortolker og bearbejder informationer fra omgivelserne anderledes end andre mennesker, og at denne anderledes bearbejdning er årsagen til deres psykiske lidelser.

  Den anderledes bearbejdening resulterer oftest i overdreven bekymring og/eller grubleri, overdreven opmærksomhed på alt det, der kan gå galt (eller måske allerede har været galt) samt en uhensigtsmæssig mestringsstrategi/adfærd, som ofte vedligeholder problemerne. En uhensigtsmæssig adfærd kan eksempelvis være at undgå visse situationer så som sociale arrangementer, at handle i Netto eller at tale i telefon. Det kan også være, at skubbe de negative tanker væk med overspisning eller for meget netflix. Dette mønter af uhensigtsmæssige adfærd, fokus mod mulige fejl og trusler, undgåelse samt den overdrevne bekymring og/eller grubleri kaldes CAS (cognitive attentional syndrom).

  Hvad arbejder man med i metakognitiv terapi?

  I metakognitiv terapi vil vi arbejde med CAS ́en. Altså med den overdrevne bekymring og/eller grubleri. Målet vil være at lære dig, hvordan du tager kontrol over tankemylderet og begrænser den form for overtænkning, der bidrager til dine psykiske udfordringer. Vi vil også se på dine uhensigtsmæssige opmærksomhedsmønstre – altså tendensen til at fokusere opmærksomheden på det negative, det stress-skabende eller på de ting, du opfatter som farlige. Vi vil undersøge, om der er noget i din adfærd, der vedligeholder din mistrivsel, og vi vil se på dine antagelser om dig selv, din tanker og din omverden. Alt sammen med det formål at lære dig, hvordan du bedst får kontrol over dine tanker og følelser og genskabe trivsel og tryghed i din hverdag.

  Stress
  Læs mere
  Hvordan foregår en samtale hos os?
  Læs mere

  Hvem kan metakognitiv terapi hjælpe?

  Metakognitiv terapi er velegnet til alle former for overtænkning. Overtænkning inkluderer alle former for tænkning, der kører i ring og ofte føles som om, de er ude af kontrol. Derudover vil tankerne oftest opleves som forstyrrende for hverdagen og din trivsel, og de kan stjæle dit fokus og dit gode humør. Overtænkning er en stor del af udfordringer som stress, angst, depression, lavt selvværd, OCD og PTSD.

  Hvis du kan genkende en eller flere af følgende punkter, så overtænker du sandsynligvis:

  • Jeg bekymrer mig altid om et eller andet og føler mig ofte anspændt eller ængstelig
  • Jeg bekymrer mig ofte om mit helbred og er bange for, om jeg fejler noget alvorligt
  • Jeg bekymrer mig ofte for mine nærmestes – herunder deres helbred og trivsel
  • Jeg forstiller mig let, at andre eller jeg selv vil komme til skade
  • Jeg bekymrer mig ofte om, om jeg kan nå alt det, jeg skal nå
  • Jeg bekymrer mig ofte om, om det, jeg gør, er godt nok.
  • Jeg bekymrer mig om, om jeg slår til på arbejdet, som kæreste, veninde, mor osv.
  • Jeg bekymrer mig ofte om, hvorvidt de ting, jeg har gjort eller sagt, var dumme
  • Jeg spekulerer ofte på, hvorfor jeg er, som jeg er, og om jeg nogensinde får det bedre
  • Jeg spekulerer ofte på, hvordan jeg har det, og om jeg kan overkomme min dag/ de ting, jeg skal.
  • Jeg spekulerer ofte over meningen med livet og bliver opgivende og trist
  • Jeg spekulerer ofte på, hvordan andre opfatter det, jeg siger og gør
  • Jeg bruger ofte lang tid på at forestille mig, hvordan andre ser mig
  • Jeg bruger ofte lang tid på at forestille mig, hvordan jeg vil reagere, hvis XX skulle ske
  • Jeg bruger ofte lang tid på indre dialog og forestiller mig, hvordan mine samtaler med andre vil udspille sig.
  • Jeg bruger ofte lang tid på at genspille dialoger, som jeg tidligere har haft med andre.
  • Jeg bruger meget tid på at planlægge og (over)forberede min dag, møder, arrangementer osv.
  Hvornår har jeg brug for metakognitiv terapi?

  Du har en udfordring med overtænkning, hvis du oplever, at dine tanker ofte forstyrrer din dagligdag negativt, og at dette har stået på igennem en længere periode.

  Problematisk overtænkning kan komme til udtryk ved, at du er fraværende og har svært ved at koncentrere dig om dine arbejdsopgaver, det din kæreste siger til dig, eller den film du ser, fordi du igen og igen bliver fanget af en bekymring, en trist tanke, en opgivenhed, selvkritik eller måske en følelse af usikkerhed på dig selv.

  Det kan også være, at din overtænkning gør dig urolig/ængstelig, og at du derfor har svært ved at være i forsamlinger af mennesker, har svært ved at gå i skole eller svært ved at handle i Netto.

  Har du tendens til at gruble og tænke “tunge tanker”, så vil du måske opleve, at din overtænkning gør det svært at komme ud af sengen om morgenen, svært at komme i gang med ting og/eller svært at overskue dagen og alle dets gøremål.

  Der findes desværre ikke en fast grænse for, hvornår din tænkning bliver til problematisk overtænkning. I sidste ende er det dig selv, der skal afgøre, hvornår de generende symptomer har et omfang, som er så stort, at det forhindrer dig i at leve det liv, du gerne vil leve. Du kan dog med fordel spørge dig selv, om dine bekymringer/grublerier forhindrer dig i at opnå vigtige mål i dit liv? Om de forstyrrer dine relationer til andre mennesker? Eller om dine tanker ofte påvirker dit humør negativt? Kan du nikke genkendende til en eller flere af disse spørgsmål, og har det stået på over en længere periode, så vil der sandsynligvis være hjælp at hente for din overtænkning i den metakognitive tilgang.

  Det samme gør sig selvfølgelig gældende, hvis du allerede ved, at du lider af en angstudfordring – eksempelvis generaliseret angst, helbredsangst eller social angst, stress, depression, OCD eller PTSD. I alle disse tilfælde er effekten af metakogntiv terapi afprøvet og testet videnskabeligt med særdeles gode resultater.

  Vores metakognitiv terapi udbydes også som gruppeterapi i Aarhus, læs mere ved at klikke her.