PTSD & Belastningsreaktioner i Århus

Udgangspunktet for behandling af traumer og PTSD er hos ReView metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi har i flere undersøgelser vist sig, at have en rigtig god effekt på behandling af traumer. Behandlingen er skånsom og et godt alternativ til dig, der ikke ønsker at gennemgå traumesituationen i detaljer igen og igen.

I metakognitiv terapi er målet at styrke den naturlig helbredelsesproces. Dette gøres bedst ved ikke at “pille” i traumet igennem bearbejdning og genfortælling, men i stedet lade traumet hele, sådan som også et fysisk sår kan gøre det, hvis ikke vi forstyrre processen for meget. Terapien handler derfor om at afbryde uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd (at stoppe med at pille i det psykiske sår), ikke om at bearbejde minderne fra traumet via genfortælling. Du vil derfor også opleve traumebehandling med metakognitiv terapi som en mere skånsom og mindre konfronterende form for terapi, sammenlignet med de fleste andre former for traumebehandling.

Personlig udvikling

Læs mere

Hvordan foregår en samtale hos os?

Læs mere