Metakognitiv terapi i Århus

Metakognitiv terapi (MCT) er en ny, men veldokumenteret metode til behandling af psykiske udfordringer, der ofte skaber både hurtig og vedvarende bedring.

MCT er en psykologisk teori og metode, der er baseret på forskning. Den tager udgangspunkt i forskning som viser, at mennesker med eksempelvis angst eller depression fortolker og bearbejder informationer fra omgivelserne anderledes end “raske” mennesker, og at denne anderledes bearbejdning kan være årsagen bag deres psykiske lidelser.

Den anderledes bearbejdening resulterer i et kognitivt opmærksomhedssyndrom kaldet CAS.
CAS´en består af overdreven bekymring og/eller grubleri, overdreven opmærksomhed på alt det, der kan gå galt (eller måske allerede har været galt) samt en uhensigtsmæssig mestringsstrategi/adfærd, som ofte vedligeholder problemerne.

Med metakognitiv terapi vil vi arbejde med CAS´en. Altså med overdreven bekymring eller grubleri. Målet vil være, at lærer dig, hvordan du tager kontrol over tankemylderet. Vi vil også se på dine uhensigtsmæssige opmærksomhedsmønstrene, altså tendensen til at fokusere opmærksomheden på det negative, det stresskabende eller på de ting, du opfatter som farlige. Vi vil undersøge, om der er noget i din adfærd, der vedligeholder din mistrivsel, og vi vil se på dine antagelser om dig selv og verden. Alt sammen med det fokus at lære dig, hvordan du bedst får kontrol over dine tanker og følelser og genskabe trivsel og tryghed i din hverdag.

Stress
Læs mere
Hvordan foregår en samtale hos os?
Læs mere